Wat is communicatie en wat doet de communicatietraining?

Communicatie is het doorgeven van informatie. Een zender stuurt informatie(boodschap) naar een ontvanger. In die overdracht van informatie kan er van alles misgaan tussen zender en ontvanger. Als dat gebeurt, is er sprake van ruis oftewel miscommunicatie. Miscommunicatie is een veel voorkomend fenomeen en meestal de oorzaak van problemen tussen mensen. Wij helpen u graag dat te voorkomen in onze communicatietraining.

Door een goede communicatietraining te volgen, kunt u de signalen leren herkennen die kunnen leiden naar miscommunicatie, zodat u tijdig in kunt grijpen en dit kunt vermijden. Bij ons kunt u kiezen uit verschillende trainingen Door de juiste communicatietraining te volgen verhoogt men gezamenlijk de prestaties op het werkveld. Maar wat is er dan precies nodig om dat te bereiken? Het is nogal van belang wát u aan die communicatie wilt verbeteren om de juiste training te kiezen. Gaat het bijvoorbeeld om een beter contact met de klant of juist om de onderlinge communicatie, teneinde de samenwerking te verbeteren?

Wat doet Maarten Tuit Trainingen bij de training ‘Communicatie’?

Wij gaan in gesprek met betrokkenen om bij de kern van de oorzaak te komen zodat de communicatietraining geheel op wens en op maat kan worden afgestemd op het bedrijf. Pas als de training passend is bij het bedrijf, zal het werken en de communicatie onderling snel verbeteren.

Wij willen weten wat het doel is dat u wilt bereiken: een helder doel draagt bij aan het rendement van de training. Ook willen we graag weten wat de verwachtingen zijn, het gewenste resultaat. Op basis daarvan kunnen we een communicatietraining op maat maken en hieruit kan zelfs blijken dat wij breder moeten insteken dan alleen communicatie, want wat als er binnen het team meer aan de hand is? Denk aan onderling wantrouwen, concurrentiestrijd, oud zeer, verworven rechten of gewoon persoonlijkheden die botsen ? Dan gaat u pas echt resultaat boeken als u verder gaat dan het aanleren van vaardigheden.

Maarten Tuit Trainingen kijkt verder dan louter vaardigheden aanleren via een communicatietraining.

Samen zorgen wij ervoor dat de veranderingen een ruim draagvlak hebben bij uw personeel en binnen uw organisatie.

Informatie aanvragen