Wat behandelen wij in een assertiviteitstraining?

Assertiviteitstraining voor het uiten van uw gedachten, gevoelens en meningen op een directe, eerlijke en gepaste wijze naar uw gesprekspartner. U komt op voor uw eigen belangen op een manier waarvan u vindt dat die bij de situatie past en die zowel respectvol is naar uzelf als naar de ander. Assertiviteit betekent dus eigenlijk dat u een balans vindt tussen het behartigen van uw eigen belangen en het rekening houden met de belangen van een ander. Assertief gedrag zit tussen twee gedragsvormen in: sub-assertief gedrag en (passief)-agressief gedrag. Als u teveel rekening houdt met het belang van een ander en uw eigen belang verwaarloost, noemen we dat ‘sub-assertief’. Als u vooral uw eigen belang ziet en de belangen van de ander niet ziet of negeert, noemen we dat ‘agressief’.

Als u assertief adequaat reageert dan komt u op voor uw eigen mening, rechten en standpunten zonder uw gesprekspartners agressief te benaderen zodat zij in hun waarde blijven. Voor veel verlegen en introverte mensen is assertief gedrag moeilijk op te brengen.

Sub-assertief gedrag wordt vaak veroorzaakt door agressie van een ander en agressiviteit wordt weer versterkt door een sub-assertieve reactie. Ook komt het veel voor dat sub-assertieve mensen hun rol opeens overcompenseren met agressiviteit.

Wat doet MTT bij de training ‘Assertiviteit’?

Assertiviteitstrainingen van MTT kunnen uitkomst bieden in uw persoonlijke ontwikkeling en zijn bruikbaar om zowel sub-assertief en agressief gedrag aan te pakken.

Bij assertiviteit speelt lichaamstaal een belangrijke rol en daarom wordt tijdens onze assertiviteitstraining veel aandacht besteed aan non-verbale aspecten. Het is niet genoeg om alleen te leren welke woorden u moet gebruiken om iemand op een juiste manier kritiek te geven. Hoe kunt u ooit uw mening overtuigend overbrengen terwijl u kalm spreekt en de toehoorder niet aankijkt? Voordat u met overtuiging kunt spreken dient u er allereerst voor te zorgen dat u zichzelf assertief opstelt. Daarnaast is het belangrijk om iets te weten over gespreksvaardigheden en het verschil te leren zien tussen vorm en inhoud van een boodschap.

Assertiviteit speelt op alle niveaus binnen de maatschappij en dus ook binnen organisaties. Zowel directeuren als medewerkers kunnen assertiviteitstrainingen volgen.

Samen zorgen wij ervoor dat de veranderingen een ruim draagvlak hebben bij uw personeel en binnen uw organisatie.

Informatie aanvragen