Hogere verkoopresultaten na sessie met trainingsacteur

Trainingsacteur maakt valkuilen en gevaren zichtbaar

Of je nu een bedrijf hebt in huishoudartikelen, bedden, elektronica of een dienst zoals energie of cloud-opslagdata levert, het draait allemaal om contact met andere mensen. Zaken doen is in in de eerste plaats een band vormen met een potentiƫle klant.

lant. Afhankelijk van de diensten die worden aangeboden is het van groot belang dat de medewerkers weten hoe zij hun klanten te woord moeten staan. Een trainingsacteur kan hierbij zeer waardevol zijn. Die helpt om alle valkuilen en gevaren zichtbaar te maken, en vervolgens een gevatte reactie te vormen

Verkoop meer kans van slagen met behulp van trainingsacteur

Een dagdeel sparren met een trainingsacteur wordt door veel mensen als zeer nuttig en leuk ervaren. Er wordt een situatie bedacht die overeenkomsten vertoont met een mogelijk voorval binnen de organisatie. Zo kan er worden gekozen dat de trainingsacteur een hele lastige klant speelt die uit zichzelf niet veel loslaat. In dit rollenspel is het de taak van de werknemer om tijdens het gesprek de klant niet te irriteren, maar juist over de streep te trekken en waardevolle informatie los te laten. Dit omdat een eventuele verkoop veel meer kans van slagen heeft.

Trainingsacteur laat zien waar de werknemer kansen laat liggen

De trainingsacteur leeft zich vooraf goed in de situatie. In overleg met het management en eventuele overige trainers wordt besproken wat het doel is van de rollenspellen met de werknemers. Vaak is het namelijk zo dat een werknemer denkt dat die heel goed is in zijn of haar werk omdat er veel kennis van de betreffende markt of producten aanwezig zijn. Maar het is vaak juist de kennis, en het teveel spuien van deze kennis, die ervoor zorgt dat gesprekken met klanten niet lekker verlopen en hierdoor de klant naar de concurrent gaat. De trainingsacteur laat tijdens het rollenspel zien waar de werknemer zijn of haar kansen laat liggen en welke punten hij of zij zou moeten bijschaven.

Sessies met trainingsacteur hebben positieve invloed voor lange termijn

Luisteren is iets waar veel medewerkers niet zo goed in zijn. Vooral degenen die de markt nog niet zo lang geleden hebben betreden hebben er moeite mee hun mond te houden en de klant de tijd te geven te laten nadenken en antwoorden. Veel mensen zijn geneigd om in geval van een stilte snel hun mond open te doen om die stilte te onderbreken. Terwijl dat juist funest is want zo krijg je geen cruciale informatie bij de klant los. In een rollenspel met een trainingsacteur kan dit goed zichtbaar worden gemaakt, en kan de werknemer worden gecorrigeerd. Dit zijn lessen die voor de lange termijn een zeer positieve impact op de verkoopresultaten van de onderneming kunnen hebben.

Transitie naar hoger professioneel niveau na sparren met trainingsacteur

Een rollenspel met een trainingsacteur is ideaal geschikt voor onder meer mensen die werkzaam zijn aan de voorkant van een bedrijf, waar de klantcontacten plaatsvinden en waar de deals worden gesloten. Sales managers en accountmanagers kunnen uit een dagdeel sparren met een trainingsacteur veel waardevolle informatie halen die zij vervolgens mee kunnen nemen in hun dagelijkse routine. Dit kan vervolgens op een natuurlijk manier eigen gemaakt worden. Voor zowel de onderneming als de werknemer zelf is de spiegel die trainingsacteur hen voorhoudt vaak het begin van een transitie naar een hoger niveau. Oude of slechte gewoonten worden afgestompt en nieuwe, vaak betere gewoontes, aangeleerd.

Het verschil van zenden en ontvangen

Zenden in plaats van aanvoelen en achterhalen wat de klant wil. Daar zijn de meeste verkopers goed in. Is dat nou werkelijk de juiste manier?Vaak zien verkopers de wereld door hun eigen bril. Zij denken aan de provisie die zij mogelijk kunnen krijgen en niet op de lange termijn, van het mogelijk terugkeren van klanten. Dat is uiterst zonde en ook niet in het belang van het bedrijf. Zeker niet als het gaat om het cruciale imago. Iets wat in de haast van het geld verdienen verrassend genoeg vaak wordt vergeten.

Het moet van twee kanten komen

Hiermee wordt bedoeld dat vriendelijkheid niet altijd gericht naar de medemensen hoeft te zijn. Zoiets moet van twee kanten komen. We kunnen informatie op de goede manier proberen te zenden maar ons niet realiseren hoe zoiets wordt ontvangen. Zo vinden mensen die stotteren het verschrikkelijk als andere mensen hun zinnen afmaken. De zender die de zinnen afmaakt kan het gevoel hebben behulpzaam te zijn terwijl dit totaal niet het geval is.

Denk niet voor jezelf

Daarom is het belangrijk om je te verplaatsen in de schoenen van een ander. De reeds gehoorde wensen van een ander is de motor van het verkoopmatige handelen. Daarbij is het schakelen van eigenbelang naar iemand anders zijn belang cruciaal. Een goedkoper model aanraden en daar zelf minder aan verdienen moet de normaalste zaak van de wereld zijn, omdat mensen deze vriendelijkheid rondbazuinen en persoonlijk ook geneigd zijn terug te keren naar het willekeurige bedrijf.

We moeten ons realiseren dat de P.R je als bedrijf kan maken of breken. Mensen vertellen rond hoe zij zijn geholpen. De kans is dus razend groot dat het bezoekersaantal op het web of fysieke winkel enorm zal stijgen wanneer jij klantgericht te werk gaat. Trainingen van Maarten Tuit helpen daarbij en zijn op de hoogte van alle positieve gevolgen na onze trainingen. Want zeg nou zelf; Hoe vaak gebeurt het nou dat een gladde meneer een auto van 150 PK door je strot gedrukt krijgen, of had je het ook best met 100 PK aangekund? Dit is natuurlijk niet alleen bij autoverkopers het geval. Veel verkopers doen dat op een agressieve manier en denken daarbij niet aan de wensen van de klant. Niet geĆÆnteresseerd luisteren maar louter zenden.

Voor uw bedrijf en haar omzet is dit killing. De kans dat mensen ooit nog zullen terugkomen is nihiel. Empathisch vermogen bezit niet iedereen. Wel is dit voor een groot deel aan te leren door diverse gesprekstechnieken!

Lastige klanten, hoe & wat.

We kennen ze allemaal

Lastige klanten hebben we allemaal, soms ben je er zelf 1, soms je schoonmoeder. Eigenlijk kan iedereen een lastige klant zijn. In de trainingen die ik geef komt de lastige klant altijd naar voren. (we laten voor het gemak de echte dorpsgekken en mensen met een stoornis buiten beeld die vragen om een eigen aanpak). We kijken even twee kanten op. De kant van de medewerker en die van de klant. Waarom is een klant lastig? Omdat die dingen vraagt die niet mogelijk zijn, omdat ie gedrag vertoont waar jij van baalt, of omdat jullie in elkaars allergie zitten.

Blanco blik

Waarom is de klant lastig? Dat kan allerlei soorten redenen hebben. Probeer nooit voor een klant in te vullen. Jij kan niet in iemands hoofd kijken. Probeer daarom blanco te blijven denken (wat heel erg lastig is). Het kan zo zijn dat de klant eerst een parkeerboete heeft gehad, te laat op een verjaardag kwam, een ziek kind, etc. De opeenstapeling van ergernissen kan toevallig bij jou tot uitbarsting komen. En dan is een t-shirt met make-up erop wel het einde van de wereld. Probeer je in te leven in de klant.

Spiegelen

Daarnaast hoor ik heel erg vaak terug komen dat sommige klant heel erg gesloten zijn of juist heel erg dominant. Probeer eens bewust te letten op de klant en pas je eigen gedrag daar eens op aan. Vaak kun je heel een gesprek sturen door de juiste vragen te stellen. Pas ook op met je eigen gelijk halen, zeker bij dominante klanten kan dat averechts werken. Veer mee met de klant. Weet van jezelf waar je kracht ligt. Op die manier kun je lastige klanten weer ombuigen naar tevreden klanten.

In het kort: Luister goed naar je klant en probeer hem te begrijpen, kijk eens goed naar jezelf, wat kan ik doen om het gesprek prettiger te maken?

Hulp nodig? Bel gerust eens, 0634203812