Communicatietraining: Communiceren kun je leren

Een van de lastige aspecten van het samenwerken in teams en groepen is de communicatie. Veel problemen komen voort uit het feit dat er te weinig of helemaal niet is gecommuniceerd over het probleem, een zaak of iets anders. Vaak gaan mensen er vanuit dat andere mensen op dezelfde wijze zullen denken, terwijl soms mensen een andere visie op problemen hebben. Soms is de oplossing die één persoon bedacht heeft niet de juiste. Door te overleggen en te communiceren kan de beste oplossing, die ook voor alle partijen het beste is, worden gevonden. Helaas is communicatie hierin een struikelblok. Dit kan aan vele dingen liggen, maar vaak is het een kwestie van vergeten. Een goede communicatietraining kan helpen om dit soort problemen binnen uw organisatie of bedrijf te verhelpen. Hier kan een expert je bij helpen.

Wat is communicatie?

Bij communicatie heeft iedereen wel een idee, maar het gaat er om dat een persoon een boodschap heeft die hij van zichzelf op een ander persoon moet overbrengen. Daarbij speelt dus mee dat de verzender van de boodschap goed onder woorden kan brengen wat hij bedoelt. Hier gaan vaak al dingen mee mis, omdat verwacht wordt door de verzender dat de ontvanger dezelfde informatie of kennis heeft als dat hij zelf heeft. Als het verzenden van de boodschap niet goed gaat, dan spreken we van miscommunicatie.

Soorten miscommunicatie

Er kunnen allerlei soorten miscommunicatie voorkomen. Er kan miscommunicatie zijn binnen de werknemers of teams van uw organisatie. Hierbij worden afspraken gemaakt over de organisatie van bepaalde zaken en dan wordt niet duidelijk naar elkaar uitgesproken wat er wel en niet is gebeurd. Ook kan het zijn dat er miscommunicatie naar klanten toe is. Dan kan het zo zijn dat de klant iets verwacht wat niet waar gemaakt wordt en op deze manier ontstaan er boze klanten. Beide vormen zijn niet wenselijk en daarom kan een communicatietraining helpen.

Communicatietraining

Bij een communicatietraining zal gekeken worden waar het probleem op dit moment ligt. Wat zijn voorbeelden van miscommunicatie en tot welke problemen heeft dit geleid? Samen met u wordt een programma samengesteld op basis van voorbeelden. Door voorbeelden voor te leggen, zal de werknemer sneller begrijpen wat er mis is gegaan. Door ook in te gaan op consequenties, zal de werknemer het nog beter begrijpen. Vervolgens is het een kwestie van goede voorbeelden geven, oefenen en begrip voor elkaar opbrengen. Dit doe je onder andere door een rollenspel te doen, door met elkaar in gesprek te gaan en door te oefenen met gespreksvaardigheden zoals argumenteren en discussiëren op een juiste wijze. Voor allerlei problemen zijn andere vaardigheden belangrijk en daarom is het goed het programma samen met u af te stemmen.

Cas (Author)

View Post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *