Assertiviteitstraining

Als er binnen uw organisatie of uw bedrijf wel eens problemen voorkomen op het gebied van communicatie, leiding geven en een informele setting, dan kan dit vaak verholpen worden door middel van een training. Een assertiviteitstraining kan hierbij helpen. Bij een assertiviteitstraining zijn een aantal dingen erg belangrijk. Zo is het goed om te leren hoe u je gedachten en gevoelens op de juiste manier kan verwoorden. Door dit onderbouwd en op de juiste wijze te doen, zorgt u ervoor dat u voor u zelf opkomt in situaties waarin u vindt dat dit belangrijk is. In de training zal aandacht geschonken worden aan zowel het opkomen voor u zelf, als het begrijpen en begrip opbrengen voor anderen. Hierdoor wordt het voor een grote groep mensen duidelijk hoe het ontvangen en het geven van sommige berichten kan voelen.

Subassertief en passief agressief gedrag

Als het gaat om assertiviteit, dan zijn er twee soorten gedrag te onderscheiden. De een is subassertief gedrag, waarbij de fout gemaakt wordt dat uw eigen belang volledig ondergesneeuwd wordt ten opzichte van het belang van een ander. Bij passief agressief gedrag gaat het juist om het te veel zien van uw eigen belang en juist helemaal geen aandacht willen schenken aan de mening van een ander. Beide vormen zijn niet geheel goed. Bij assertief gedrag gaat het om een middenweg. Het gaat om voor u zelf opkomen op een juiste manier, dus niet door het doordrammen van uw eigen mening, maar het gaat ook niet om u zelf wegcijferen. Door hier in te trainen, is hier een goede weg in te vinden.

De objecten van de training

In de training is aandacht voor verschillende aspecten van het assertief gedrag. Zo speelt lichaamstaal een hele belangrijke rol in het hele gebeuren. Daarom wordt er in de training veel aandacht besteed aan dit aspect. U leert hoe lichaamstaal bepaalde emoties kan opwekken of juist niet. Ook andere non-verbale aspecten worden behandeld in de training. Ook wordt er aandacht besteed aan algemene gespreksvaardigheden. Bij assertief gedrag gaat het er naast lichaamstaal en andere non-verbale aspecten ook om dat er op een juiste manier een gesprek gevoerd wordt. Het gaat niet alleen om luisteren, maar ook om het op de juiste manier overbrengen van uw gedachten. Ook hier is uitleg over.

Voor wie is de training bedoeld?

Omdat de training zich richt op het hele brede aspect van assertiviteit, is de training voor iedereen geschikt. Vooral in organisaties waar er veel samengewerkt moet worden, is het prettig dat er eens stil wordt gestaan bij het begrip assertiviteit. Voor uw organisatie of bedrijf kan het dus zeker de moeite waard zijn om een training te doen. Niet alleen medewerkers kunnen dan participeren, ook de directeuren kunnen meedoen.