Hogere verkoopresultaten na sessie met trainingsacteur

Trainingsacteur maakt valkuilen en gevaren zichtbaar

Of je nu een bedrijf hebt in huishoudartikelen, bedden, elektronica of een dienst zoals energie of cloud-opslagdata levert, het draait allemaal om contact met andere mensen. Zaken doen is in in de eerste plaats een band vormen met een potentiële klant.

lant. Afhankelijk van de diensten die worden aangeboden is het van groot belang dat de medewerkers weten hoe zij hun klanten te woord moeten staan. Een trainingsacteur kan hierbij zeer waardevol zijn. Die helpt om alle valkuilen en gevaren zichtbaar te maken, en vervolgens een gevatte reactie te vormen

Verkoop meer kans van slagen met behulp van trainingsacteur

Een dagdeel sparren met een trainingsacteur wordt door veel mensen als zeer nuttig en leuk ervaren. Er wordt een situatie bedacht die overeenkomsten vertoont met een mogelijk voorval binnen de organisatie. Zo kan er worden gekozen dat de trainingsacteur een hele lastige klant speelt die uit zichzelf niet veel loslaat. In dit rollenspel is het de taak van de werknemer om tijdens het gesprek de klant niet te irriteren, maar juist over de streep te trekken en waardevolle informatie los te laten. Dit omdat een eventuele verkoop veel meer kans van slagen heeft.

Trainingsacteur laat zien waar de werknemer kansen laat liggen

De trainingsacteur leeft zich vooraf goed in de situatie. In overleg met het management en eventuele overige trainers wordt besproken wat het doel is van de rollenspellen met de werknemers. Vaak is het namelijk zo dat een werknemer denkt dat die heel goed is in zijn of haar werk omdat er veel kennis van de betreffende markt of producten aanwezig zijn. Maar het is vaak juist de kennis, en het teveel spuien van deze kennis, die ervoor zorgt dat gesprekken met klanten niet lekker verlopen en hierdoor de klant naar de concurrent gaat. De trainingsacteur laat tijdens het rollenspel zien waar de werknemer zijn of haar kansen laat liggen en welke punten hij of zij zou moeten bijschaven.

Sessies met trainingsacteur hebben positieve invloed voor lange termijn

Luisteren is iets waar veel medewerkers niet zo goed in zijn. Vooral degenen die de markt nog niet zo lang geleden hebben betreden hebben er moeite mee hun mond te houden en de klant de tijd te geven te laten nadenken en antwoorden. Veel mensen zijn geneigd om in geval van een stilte snel hun mond open te doen om die stilte te onderbreken. Terwijl dat juist funest is want zo krijg je geen cruciale informatie bij de klant los. In een rollenspel met een trainingsacteur kan dit goed zichtbaar worden gemaakt, en kan de werknemer worden gecorrigeerd. Dit zijn lessen die voor de lange termijn een zeer positieve impact op de verkoopresultaten van de onderneming kunnen hebben.

Transitie naar hoger professioneel niveau na sparren met trainingsacteur

Een rollenspel met een trainingsacteur is ideaal geschikt voor onder meer mensen die werkzaam zijn aan de voorkant van een bedrijf, waar de klantcontacten plaatsvinden en waar de deals worden gesloten. Sales managers en accountmanagers kunnen uit een dagdeel sparren met een trainingsacteur veel waardevolle informatie halen die zij vervolgens mee kunnen nemen in hun dagelijkse routine. Dit kan vervolgens op een natuurlijk manier eigen gemaakt worden. Voor zowel de onderneming als de werknemer zelf is de spiegel die trainingsacteur hen voorhoudt vaak het begin van een transitie naar een hoger niveau. Oude of slechte gewoonten worden afgestompt en nieuwe, vaak betere gewoontes, aangeleerd.

Cas (Author)

View Post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *