Klantvriendelijkheid

Het is natuurlijk niet altijd makkelijk om binnen je organisatie klantvriendelijkheid te waarborgen. Je werkt met mensen en het is niet altijd zo dat klanten zich aardig opstellen tegenover jouw personeel. Dan kan het voorkomen dat jij wenst dat mensen altijd erg klantvriendelijk zijn maar dit kan je helaas niet afdwingen. Daarom is het aan te raden om het personeel dat je hebt op de hoogte te brengen van de relevantie omtrent klantvriendelijkheid.

Dit kan je bijvoorbeeld doen aan de hand van een cursus. Er worden door het land heen verschillende cursussen gegeven door mensen die gespecialiseerd zijn in het werken met personeel, met als doel om sterker te worden op het gebied van klantvriendelijkheid. Bij zo’n cursus wordt gewerkt aan klantvriendelijkheid en wordt geoefend met de omgangsregels, met bijvoorbeeld minder aardige klanten.

Hoe werkt zo’n cursus precies van Maarten Tuit Trainingen ?

Bij een cursus wordt gekeken wat de stand van zaken is met de klantvriendelijkheid van het personeel op dit moment. Er worden dus vragen gesteld en casussen behandeld die een beeld geven van situaties die kunnen plaatsvinden. Daarbij worden ook een rollenspellen gespeeld om erachter te komen hoe het voor een klant is om niet prettig benaderd te worden. Hierdoor ben je ook bewust van jouw eigen acties als je niet klantvriendelijk genoeg bezig bent. Het is dus een cursus die je beide kanten van het verhaal laat zien. De cursus die je laat inzien dat het soms ook prettig is voor klanten om open en vriendelijk benaderd te worden.

De cursus van Maarten Tuit Trainingen

Je kunt een cursus volgen in de vorm van een aantal frequenties of juist een dagdeel. Het kan ook de hele dag duren, afhankelijk van wat je zelf graag in de cursus wil behandelen. Professionals zorgen ervoor dat de theorie van de dag is afgestemd op de situaties waar jouw medewerkers mee in aanraking komen. Zo is het niet alleen heel nuttig om de cursus te volgen, maar komt er daarna ook regelmatig zo’n situatie voor waardoor medewerkers dan precies weten hoe ze moeten handelen. Twee vliegen in één klap dus.

Waarom zou je zo’n cursus willen?

Een cursus is handig omdat medewerkers vaak niet gemotiveerd genoeg zijn om klantvriendelijk zichzelf aan te leren. Het is voor medewerkers immers niet hun bedrijf en het is alleen maar belangrijk dat de baas zorgt dat er klanten blijven. Om mensen toch wat meer het gevoel te laten ervaren dat hun acties gevolgen hebben, is het goed om een cursus klantvriendelijkheid te volgen. Het heeft namelijk niet alleen consequenties voor het bedrijf, voor jou als baas of voor de klanten, maar ook voor de werknemer als persoon. Het is niet prettig om constant intern gedoe te hebben en de werkvreugde neemt dan ook af. Daarom is het extra belangrijk om wel klantvriendelijk te blijven werken.

Opgeven voor de cursus

Via Maarten Tuit kan Trainingen  organiseren we dit soort cursussen . Wij zullen altijd werken met mensen die hier in gespecialiseerd zijn. Deze mensen hebben verstand van communicatie en proberen casussen te bespreken die passen bij wat het bedrijf doet, ze worden rechtstreeks uit de praktijk gehaald. Het is immers een verschil of je klantvriendelijk wenst te zijn in een bank of in een winkel. Juist daarom is het goed dat deze organisatie onderscheid maakt tussen verschillende soorten bedrijven. Dit werkt ook erg goed en het is gebleken dat de klantvriendelijkheid van bedrijven aanzienlijk groter is na zo’n cursus. Het effect is er dus sowieso, dus het is zeker de moeite waard om te overwegen hier tijd en geld voor in te calculeren.

Hogere verkoopresultaten na sessie met trainingsacteur

Trainingsacteur maakt valkuilen en gevaren zichtbaar

Of je nu een bedrijf hebt in huishoudartikelen, bedden, elektronica of een dienst zoals energie of cloud-opslagdata levert, het draait allemaal om contact met andere mensen. Zaken doen is in in de eerste plaats een band vormen met een potentiële klant.

lant. Afhankelijk van de diensten die worden aangeboden is het van groot belang dat de medewerkers weten hoe zij hun klanten te woord moeten staan. Een trainingsacteur kan hierbij zeer waardevol zijn. Die helpt om alle valkuilen en gevaren zichtbaar te maken, en vervolgens een gevatte reactie te vormen

Verkoop meer kans van slagen met behulp van trainingsacteur

Een dagdeel sparren met een trainingsacteur wordt door veel mensen als zeer nuttig en leuk ervaren. Er wordt een situatie bedacht die overeenkomsten vertoont met een mogelijk voorval binnen de organisatie. Zo kan er worden gekozen dat de trainingsacteur een hele lastige klant speelt die uit zichzelf niet veel loslaat. In dit rollenspel is het de taak van de werknemer om tijdens het gesprek de klant niet te irriteren, maar juist over de streep te trekken en waardevolle informatie los te laten. Dit omdat een eventuele verkoop veel meer kans van slagen heeft.

Trainingsacteur laat zien waar de werknemer kansen laat liggen

De trainingsacteur leeft zich vooraf goed in de situatie. In overleg met het management en eventuele overige trainers wordt besproken wat het doel is van de rollenspellen met de werknemers. Vaak is het namelijk zo dat een werknemer denkt dat die heel goed is in zijn of haar werk omdat er veel kennis van de betreffende markt of producten aanwezig zijn. Maar het is vaak juist de kennis, en het teveel spuien van deze kennis, die ervoor zorgt dat gesprekken met klanten niet lekker verlopen en hierdoor de klant naar de concurrent gaat. De trainingsacteur laat tijdens het rollenspel zien waar de werknemer zijn of haar kansen laat liggen en welke punten hij of zij zou moeten bijschaven.

Sessies met trainingsacteur hebben positieve invloed voor lange termijn

Luisteren is iets waar veel medewerkers niet zo goed in zijn. Vooral degenen die de markt nog niet zo lang geleden hebben betreden hebben er moeite mee hun mond te houden en de klant de tijd te geven te laten nadenken en antwoorden. Veel mensen zijn geneigd om in geval van een stilte snel hun mond open te doen om die stilte te onderbreken. Terwijl dat juist funest is want zo krijg je geen cruciale informatie bij de klant los. In een rollenspel met een trainingsacteur kan dit goed zichtbaar worden gemaakt, en kan de werknemer worden gecorrigeerd. Dit zijn lessen die voor de lange termijn een zeer positieve impact op de verkoopresultaten van de onderneming kunnen hebben.

Transitie naar hoger professioneel niveau na sparren met trainingsacteur

Een rollenspel met een trainingsacteur is ideaal geschikt voor onder meer mensen die werkzaam zijn aan de voorkant van een bedrijf, waar de klantcontacten plaatsvinden en waar de deals worden gesloten. Sales managers en accountmanagers kunnen uit een dagdeel sparren met een trainingsacteur veel waardevolle informatie halen die zij vervolgens mee kunnen nemen in hun dagelijkse routine. Dit kan vervolgens op een natuurlijk manier eigen gemaakt worden. Voor zowel de onderneming als de werknemer zelf is de spiegel die trainingsacteur hen voorhoudt vaak het begin van een transitie naar een hoger niveau. Oude of slechte gewoonten worden afgestompt en nieuwe, vaak betere gewoontes, aangeleerd.